Login

Gelieve je e-mail en paswoord in te geven. Ben je je paswoord vergeten, vul dan enkel je e-mail in en klik op paswoord vergeten. Heb je nog geen account, registreer je helemaal beneden.

Login Paswoord vergeten?

OF

Login met Facebook

Heb je nog geen account?
Registreer via het formulier


 

Registratie

Registreer je met de hieronder gevraagde gegevens. Eens geregistreerd kan je acties aanmaken of deelnemen aan acties van anderen.

Ga verder

Campagne 2015: voorlopige resultaten

17 november 2015

De 11.11.11-actieweek loopt op haar einde. Een eerste steekproef laat een even goed resultaat zien in vergelijking met vorig jaar. In 2014 werd een kleine 5,7 miljoen euro opgehaald door 11.11.11, dat bedrag zullen we zeer waarschijnlijk evenaren.

“Het resultaat van het harde werk en grote engagement van 20.000 vrijwilligers en de steun van ontelbare burgers”, zegt Bogdan Vanden Berghe, directeur bij 11.11.11.

Op basis van een eerste steekproef bij 330 11.groepen is vandaag duidelijk dat de straatactie van dit jaar het licht beter zal doen dan vorig jaar. De giften per overschrijving liggen dan weer een beetje achter. Die achterstand hopen we nog goed te maken. Elke gift, groot of klein, blijft welkom.

“Een zeer goed resultaat voor een campagne met een niet zo eenvoudige boodschap”, reageert Bogdan Vanden Berghe. “Sociale bescherming voor het Zuiden is niet de eenvoudigste campagne die we al gevoerd hebben, maar we geloven sterk in het nut er van. Het is bijzonder fijn te merken dat zowel onze vrijwilligers als de Vlamingen deze boodschap opnieuw ter harte nemen.”

Zoals steeds zal 11.11.11 het thema sociale bescherming nu ook naar het politieke niveau tillen. Een eerste debat hierover vond al plaats in de plenaire vergadering: wil en kan België de wereldwijde betaalbaarheid van sociale bescherming opnemen in haar internationale discours? 11.11.11 zal ook in 2016 campagne voeren over het thema. Wordt dus vervolgd.