Login

Gelieve je e-mail en paswoord in te geven. Ben je je paswoord vergeten, vul dan enkel je e-mail in en klik op paswoord vergeten. Heb je nog geen account, registreer je helemaal beneden.

Login Paswoord vergeten?

OF

Login met Facebook

Heb je nog geen account?
Registreer via het formulier


 

Registratie

Registreer je met de hieronder gevraagde gegevens. Eens geregistreerd kan je acties aanmaken of deelnemen aan acties van anderen.

Ga verder

Campagne 2016: gezondheidszorg voor iedereen

10 maart 2016

11.11.11 maakt zich op voor een tweede campagnejaar in het teken van sociale bescherming. Vorig jaar supporterden meer dan 40.000 mensen voor een goede sociale bescherming wereldwijd. Dit jaar legt 11.11.11 de nadruk op een basisgezondheidszorg voor iedereen.

Gezondheid is een mensenrecht, dat al sinds 1946 is opgenomen in de beginselverklaring van de Wereldgezondheidsorganisatie en sinds 1948 in de Universele verklaring van de Rechten van de Mens. Gezondheid is ook een van de duurzame ontwikkelingsdoelen én een centraal onderdeel van sociale bescherming (opgenomen in zowel IAO-conventie 102 (1952) over de minimumnormen voor sociale zekerheid, als in aanbeveling 202 over de ‘Social Protection Floors’ (2012)).

1,3 miljard mensen

Toch blijft een degelijke gezondheidszorg voor te veel mensen een onbereikbaar goed. Vandaag hebben 1,3 miljard mensen geen toegang tot kwaliteitsvolle en betaalbare gezondheidszorg. Wie de hoge kosten voor gezondheidszorg niet kan betalen, dreigt in armoede terecht te komen.

Onrechtvaardig

De zorgen zijn bovendien ongelijk verdeeld tussen en binnen landen. 90% van de ziektes komen voor in lage en middeninkomenslanden, terwijl in die landen slechts 12% van de mondiale gezondheidsuitgaven gebeuren. De zwakste bevolkingsgroepen, die de grootste behoefte hebben aan gezondheidszorg, hebben er dus het minst toegang toe. Dat is onrechtvaardig. Iedereen heeft recht op goede zorgen bij ziekte.

Kwaliteitsvol en betaalbaar

Om iedereen die ziek is de juiste zorgen toe te dienen, is een gezondheidssysteem nodig dat beschikbaar, toegankelijk, aangepast en van goede kwaliteit is, zonder discriminatie. En daarvoor moet er voor iedereen toegang zijn tot kwaliteitsvolle gezondheidsdiensten met voldoende gekwalificeerd gezondheidspersoneel. Toegang tot de noodzakelijke medicijnen en een duurzame, op solidariteit gebaseerde, financiering van gezondheidszorg.

Actie

Een goede gezondheidszorg voor iedereen, daar zet 11.11.11 op in. Enkel structurele maatregelen die een gezondheidssysteem duurzaam versterken, kunnen ervoor zorgen het recht op gezondheid werkelijkheid wordt.

Meer weten?

Je leest er binnenkort alles over in het basisdossier over de nieuwe campagne en komt snel te weten hoe jij kan meedoen aan de campagne. 

Kan je niet wachten? Ontdek onze campagne dan op Soirée Sociale. 11.11.11, Fos, Trias en Wereldsolidariteit nemen je mee op een boeiende avond over de campagne Sociale Bescherming Voor Iedereen. Een bekende spreker vertelt je over zijn/haar ervaring met sociale bescherming hier en in het Zuiden, enkele experts gaan in debat en je komt meer te weten over de plannen van dit tweede campagnejaar.

De infoavonden vinden plaats in april en worden in elke provincie georganiseerd. Deelname is gratis, maar we vragen wel in te schrijven.

(foto: Tim Dirven)