Login

Gelieve je e-mail en paswoord in te geven. Ben je je paswoord vergeten, vul dan enkel je e-mail in en klik op paswoord vergeten. Heb je nog geen account, registreer je helemaal beneden.

Login Paswoord vergeten?

OF

Login met Facebook

Heb je nog geen account?
Registreer via het formulier


 

Registratie

Registreer je met de hieronder gevraagde gegevens. Eens geregistreerd kan je acties aanmaken of deelnemen aan acties van anderen.

Ga verder

Eisen

5 miljard mensen hebben onvoldoende toegang tot sociale bescherming. Bij de minste tegenslag komen ze in grote problemen. We vragen aan onze politici om werk te maken van sociale bescherming voor iedereen, via deze politieke eisen.

 Sociale bescherming is een mensenrecht: elk land moet dit vastleggen in zijn wetten

Vele landen hebben VN-verdragen goedgekeurd, maar lang niet alle landen passen de principes die daarin staan even consequent toe. Waar nodig moet België ervoor pleiten dat dit wel gebeurt. Ook moet sociale bescherming expliciet opgenomen worden in de wereldwijde doelstellingen voor ontwikkeling en ontwikkelings- samenwerking.

 Alle landen moeten sociale bescherming kunnen betalen

Onze regering moet er mee voor zorgen dat alle overheden wereldwijd voldoende middelen kunnen vrijmaken om een goed uitgebouwde sociale bescherming te realiseren. Dit kan door ontwikkelingslanden te helpen om efficiënt belastingen te innen, door hen te helpen met de uitbouw van rechtvaardige systemen van sociale bijdragen, maar ook door rechtvaardigere internationale belastingsystemen te bepleiten. Ten slotte moet ze ook meewerken aan een systeem van internationale financiering voor sociale bescherming.

 SOCIALE ORGANISATIES MOETEN INSPRAAK HEBBEN IN HET BELEID VOOR SOCIALE BESCHERMING

Vakbonden, ziekenfondsen, organisaties van boeren en kleine zelfstandigen en andere sociale bewegingen zijn het best op de hoogte van de problemen waar mensen mee kampen als er geen sociale bescherming is. Zij nemen ook initiatieven daar waar overheden falen. Daarom doen regeringen er goed aan om hen te betrekken bij het beleid voor sociale bescherming in hun land. België moet deze organisaties steunen door hun inbreng te vragen bij de opmaak van samenwerkingsprogramma’s met ontwikkelingslanden.

 BELGIË EN EUROPA MOETEN HUN EIGEN BELEID VOOR SOCIALE BESCHERMING VERSTERKEN

Belgische politici moeten de sociale bescherming versterken bij alle beslissingen die ze nemen. Daarnaast moeten ze pleiten voor een Europees pact dat de verschillende systemen voor sociale bescherming in Europa naar boven toe harmoniseert. Ze moeten ook verhinderen dat internationale handels- en investeringsakkoorden of belastingakkoorden, de sociale bescherming schaden.